Ubezpieczenie grupowe na życie

Dla kogo?

Grupowe ubezpieczenie na życie „Generali, z myślą o życiu” to 7 wariantów ubezpieczenia. Umowa może zostać zawarta, jeżeli Ubezpieczony w dniu jej zawarcia ukończył 15 lat i nie ukończył 69 roku życia, z zastrzeżeniem, że dla osób które ukończyły 65. rok życia Towarzystwo może zaproponować inne warunki. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne.


Karencje

  • 3 m-ce – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym, ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Współmałżonka w szpitalu, pobyt Dziecka w szpitalu, ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Dziecka w szpitalu, poważne zachorowanie , poważne zachorowanie Współmałżonka, poważne zachorowanie Dziecka, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego, operacje chirurgiczne Współmałżonka, operacje chirurgiczne Dziecka, leczenie specjalistyczne, zabiegi specjalistyczne Ubezpieczonego, rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, rehabilitacja medyczna, sprawowanie przez Ubezpieczonego opieki nad Dzieckiem po pobycie w szpitalu, refundacja kosztów wizyty Ubezpieczonego u lekarza specjalisty.
  • 6 m-cy – śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, osierocenie Dziecka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów.
  • 9 m-cy – urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego, urodzenie Dziecka martwego lub poronienie, urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną, narodziny Wnuka.


Dostosuj ubezpieczenie do własnych potrzeb

Poniżej przedstawiamy dostępne warianty ubezpieczenia grupowego „Generali, z myślą o życiu”. Wybierz jeden, który najlepiej zabezpieczy Twoją przyszłość.

(Kliknij, aby przybliżyć)Jak zawrzeć ubezpieczenie

Odwiedź nasze biuro. Polisę otrzymasz od ręki.

Zachęcamy także do pobrania PDF: Ogólne Warunki Ubezpieczenia, OFERTAMasz pytanie?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź nasze biuro!

Osoba do kontaktu: Dawid Kędziora
Kom. 726 642 692