Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej.
Zabezpiecz się przed negatywnymi skutkami pobytu w szpitalu czy nieobecności w pracy.
Dzięki polisie NNW zyskasz również pieniądze na rehabilitację, która pozwoli Ci powrócić do poprzedniej sprawności.