Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenia te zapewniają nam ochronę przed kosztami, jakie moglibyśmy ponieść na wszelkiego rodzaju pomoc prawną – adwokatów, radców prawnych, powołania biegłych, jak również przed kosztami postępowania sądowego. Polisa taka gwarantuje nam, że wszystkich swoich interesów (i swojej firmy) będziemy mogli bronić na drodze sądowej, nie ponosząc samodzielnie kosztów takich procesów. Polisa ta przydaje się nie tylko w długich i skomplikowanych sprawach sądowych, ale także w przypadku, gdy przed sądem chcemy uzyskać odszkodowanie np. od nieuczciwego kontrahenta.