Ubezpieczenie rolne

Obowiązkowe Ubezpieczenie Rolne skierowane jest do rolników – osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa rolnego wraz z budynkami rolnymi wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, a jego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczyciel Komunikacyjnych.