Ubezpieczenie upraw

W ramach polisy można ubezpieczyć:

  • każdą roślinę uprawną lub jej plon – od skutków gradobicia i powodzi i suszy,
  • rośliny jednoroczne – od przymrozków wiosennych,
  • rośliny ozime i wieloletnie – od ujemnych skutków przezimowania, łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych,
  • plony tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, a plony zbóż i roślin oleistych w okresie dojrzałości i sprzętu – od skutków ognia,
  • plony chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej na ziarno – od skutków huraganu.