Program ubezpieczeniowy WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Dla kogo?

Warta dla Ciebie i Rodziny to możliwość wyboru 1 z 51 pakietów ubezpieczenia grupowego w zależności od potrzeb i możliwości finansowych ubezpieczającego. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-66 lat, które potrzebują zabezpieczenia finansowego dla siebie oraz swoich najbliższych.


Karencje

  • 3 miesiące na ryzyka: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencja dziecka.
  • 6 miesięcy na ryzyka: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego)
  • 6 miesięcy karencji w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania
  • 10 miesięcy na ryzyka: urodzenie dziecka oraz urodzenie dziecka z wadą wrodzoną, urodzenie się wnuka.

Do karencji zaliczany jest okres opłacania składek z tytułu innych niż Warta dla Ciebie i Rodziny umów grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczeń indywidualnej .


Dostosuj ubezpieczenie do własnych potrzeb

Poniżej przedstawiamy dostępne warianty ubezpieczenia grupowego WARTA DLA CIEBIE I RODZINY. Wybierz jeden, który najlepiej zabezpieczy Twoją przyszłość.

(Kliknij, aby przybliżyć)(Kliknij, aby przybliżyć)(Kliknij, aby przybliżyć)(Kliknij, aby przybliżyć)(Kliknij, aby przybliżyć)(Kliknij, aby przybliżyć)Jak zawrzeć ubezpieczenie

Odwiedź nasze biuro. Polisę otrzymasz od ręki.

Zachęcamy także do pobrania PDF: Ogólne Warunki Ubezpieczenia, OFERTA, Skrót najważniejszych informacji

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź nasze biuro!

Osoba do kontaktu: Dawid Kędziora
Kom. 726 642 692